onsdag 16. februar 2011

Kampsportforsikring/Martial art fee

Hei alle sammen!

For å kunne være med på treningene våre må alle våre medlemmer betale kampsportforsikring til Norges Kampsportforbund (NKF). Denne forsikringen varer i ett kalenderår, det vil si at alle våre medlemmer må betale den nå, også de som betalte i fjor høst. Denne forsikringen ble nullstilt 01.01.11.


Kontonummer: 53610691907

NOK: 210kr

Frist: 01.03.2011

Merk betalingen med ”NKF” og ditt navn


Hvis du ikke har mulighet til å betale direkte inn på kontoen, kan du betale kontant til Jonas eller Anne-Lise, eller et annet styremedlem.

OBS! For medlemmer som kun trener på GUC (DansiT) og betaler enten 950kr eller 1250kr i kontingent, er forsikringen inkludert.


Sees på trening,

Anne-Lise, nestleder GUC


English version:

Hi everybody!

All our members have to pay a martial fee/insurance to the “Norwegian martial art organization” (NKF), to be allowed to participate in our trainings. This insurance lasts one calendar year, which means that all our current members have to pay it now, included the ones that paid it in the fall, it only lasted until 1st of January 2011.


Account number: 53610691907

NOK: 210

Due: 1st of March 2011

Please mark your payment “NKF” and your name.


If you don’t have a Norwegian bank account, you can pay cash (210NOK) to Jonas or Anne-Lise, or another member of the board.

NB! The insurance is included if you only attend trainings at GUC/DansiT, but not if you train at both NTNUI and GUC.


See you soon,

Anne-Lise, board member GUC

onsdag 9. februar 2011

Fredagssosialisering på Ni Muser
Vi samles på Ni Muser (kart), nye og gamle, NTNUI'ere og GUC'ere, etter treningen på fredag, for å bli enda bedre kjent, ca kl 2100, men kom gjerne før!

Det finnes badstue på Dragvoll, og de kommer nok til å bli benyttet etter treningen, for de av dere som er interessert i sånt.

Sees på trening og Ni Muser!


Social Friday at Ni Muser
After the training on Friday, we will meet at Ni Muser (map), new and old, from NTNUI and GUC, to get to know each other even better, approx. 2100h, but you're welcome to show up earlier! You can buy juice, beer, wine, drinks, coffee etc. at Ni Muser as well as food.

There are saunas in the showers at Dragvoll, and these will, most likely, be used after Fridays training, so bring your towel if you want to join!

See you at the trainings and at Ni Muser!