torsdag 16. august 2018

Høstsemesteret 2018

Hei, og velkommen til nytt semester!  


Nybegynnere er alltid velkommen på trening! Torsdager legges opp for basistrening med grunnleggende bevegelser, mens de andre treningene tilpasses til nivå for både nybegynnere og videregående.

Første trening er onsdag 22.August

Treningstider: 
Mandager 2030-2200 - DansiT, Svartlamon
Onsdager 1900-2100 - DansiT, Svartlamon
Torsdager - BASIS 1900-2030 (starting 6.Sep.) - Birralee Gymsal, Kalvskinnet (Byspegata 9)
ca. annenhver Fredag  - RODA/MUSIKK 1730-1900 & social stuff- Svartlamon Barnehage
NB: vi setter opp plan og annonserer hvilke fredager det blir! Følg med på vår facebook-gruppe.


Hello, everyone, and welcome back to trainings again! 

New beginners are always welcome, just show up in trainings! Thursdays are especially for beginners  with basic movements, but all trainings will be adjusted to skill levels. We speak english in trainings for as long as our international students prefer that - Welcome!

First training of the semester is WEDNESDAY August 22nd.

Training times: 
Mondays 2030-2200 - DansiT, Svartlamon (address: Strandveien 33, entrance behind kindergarten)
Wednesdays 1900-2100 - DansiT, Svartlamon
Thursdays - BASIS 1900-2030 - Birralee Gymsal, Kalvskinnet (address: Bispegata 9)
ca. evry other Friday - RODA, MUSIC 1730-1900 & social stuff - Svartlamon Barnehage (address: Strandveien 33, entrance kindergarten) NB: we will announce which fridays we meet up for roda and music practice. Follow our Facebook group for further information!

Upcoming events: 
Summer festival in Bergen August 17-19th 
If you are in town already, and want to get to know the group and a kickstart to capoeira in Norway - and dont mind going to Bergen for a weekend around start of the semester: GUC Summer festival 2018 Facebook-event.

- Picture from the summer event in Bergen - 

Batizado in Trondheim October 26-28th
Yet a great opportunity to get to know the whole group and capoeira environment in Norway, at our most important annual event. GUC Batizado 2018 Trondheim (we will talk about this in trainings)