Registrering

Nytt medlemssystem:

Åpne denne siden for å registrere deg i vårt nye medlemssystem:
https://capoeiratrondheim.blogspot.com/p/medlemssystem.html

Påmelding og registrering

Her kan du registrere deg som medlem av både GUC Trondheim og NTNUI Capoeira. Hvis det elektroniske skjemaet ikke fungerer, send en epost til guctrondheim@gmail.com med den samme informasjonen og emnefelt "Medlemsregistrering".

Spørsmål kan sendes til: guctrondheim@gmail.com Få info på e-post!
For å holde deg oppdatert på hva som skjer sørg for å registrere epostadressen din enten ved å registrere deg her eller registrere deg hos en av trenerne på trening.
Vi er også på facebook: GUC Trondheim Capoeira.

English
Please register yourself here if you want to or are attending our practices. If the electronic registration scheme doesn’t work, just send us an e-mail with the same information to guctrondheim@gmail.com with the subject line “Membership registration”.

Thank you!
Registreringsinformasjon:

>Navn/Name:
>Adresse/Address:
>Postnr/Zip code:
>Tlf/phone nr:
>E-post/E-mail:
>Fødselsdato /Birth Date*:
>Medlemsskapstype/Membership type:
*Vi registrerer fødselsdato pga forsikring via NKF / We register birth dates for insurance reasons.
__________
Navn/Name


Adresse/Address


Postnr/Zip code


Poststed/City


Tlfnr/Phone no


E-post/E-mail


Alder/Age


Nivå/Level