Medlemsskap

Fra 2021 så har vi tatt i bruk medlemssystem gjennom Norges Idrettsforbund.
Gruppa er medlem av Norges Kampsportforbund og medlemsavgiften inkluderer forsikgring. har gyldig forsikring)

Ta kontakt per e-post om du lurer på noe eller trenger bistand: guctrondheim@gmail.com 

Innmelding i Grupo Uniao Na Capoeira Trondheim:

https://medlemskap.nif.no/487682

Veiledning til innmelding:

For å bli medlem i GUC Trondheim så må du ha en bruker i Min Idrett. Du vil få et valg om å registrere en ny bruker eller å logge inn med din eksisterende bruker. 

Registrere ny Idrettens ID profil i Min idrett:

Når du registrerer ny bruker, må du fylle ut din personalia.

Systemet er koblet opp imot folkeregisteret og du vil derfor bli bedt om å oppgi fødselsnummer eller D-nummer. Dette for å sikre at det kun blir registrert en profil på deg. Om du ikke vil eller ikke har mulighet til å oppgi fødselsnummer eller D-nummer så kan du klikke på valget Jeg har ikke fødsels-/D-nummer øverst i registreringsskjemaet, da må du oppgi en del andre detaljer. Når du oppgir fødselsnummer så vil systemet hente ut din adresse som er registrert i på deg i folkeregisteret. Vi anbefaler at du registrerer deg ved å oppgi fødselsnummer.

Du vil få ett valg om å oppgi din e-postadresse og/eller telefonnummer som vil bli ditt brukernavn ved Min idrett.

Registrering av barn til barnetreninger:

Barn under 15 år må registreres av en foresatt, og kan ikke opprette sin egen bruker. I første steg av registrering så må man trykke "Barnet mitt skal bli medlem".

Oppdatere profil:

Det er viktig at du holder din profil oppdatert med din gjellende e-post og telefonnummer. Om du flytter så setter vi pris på at du oppdaterer din profil med din nye adresse.
Du kan verifisere og endre din profil i fra Min Profil sidene på Min idrett:

https://www.minidrett.no/profil/min-side

Betaling av faktura

Vi sender ut faktura per e-post for å kreve inn betaling for medlemsavgift og treningsavgift. For å åpne faktura så må du klikke på linken som er lokalisert nederst i e-post. Om du ikke får til å åpne faktura må du logge deg inn i Min idrett for å betale derfra.

Betaling av faktura kan gjøres på tre måter:

1: Betaling i nettbank:

Fakturaen kan betales i deres nettbank som en vanlig faktura, oppgi da kontonummer og KID nummer som er gitt på fakturaen. Legg merke til at Buypass Payment AS vil stå som mottaker når faktura legges til betaling i nettbanken. 
Etter at du har lagt faktura til betaling så kan det hende at du får spørsmål om å opprette eFaktura avtale med Buypass Payment AS. Om du vil motta fremtidige fakturaer som eFaktura i din nettbank så kan du godta eFakturaavtalen. 

2: Online betaling med Vipps, VISA eller Mastercard:

Faktura kan betales ved å logge inn på Min idrett og åpne siden Betaling. Her vil alle ubetalte fakturaer listes opp. Om fakturaen ikke er listet opp så må du se etter handlevognikonet øverst til høyre. Følg instruksjonene på betalingssiden for å betale faktura. Du vil få ett valg hvor du kan velge å betale faktura med Vipps, VISA eller Mastercard.

Under betalingshistorikk vil man få listet opp tidligere betalinger og det vil være mulig å laste ned kvittering.

3: E-faktura tilsendt i nettbank:

For medlemmer som tidligere har betalt faktura i sin nettbank (metode 1) så kan det hende at nye tilsendte fakturaer vil dukke opp i nettbanken som E-fakturaer. E-faktura må da godkjennes i nettbank for at den skal bli betalt. 

Spørsmål og svar om fakturaer fra medlemssystem:

https://www.idrettsforbundet.no/digital/support/artikler/sporsmal-og-svar-og-fakturering-i-ka/

Utmelding fra GUC Trondheim

Et medlemskap er løpende og vil ikke bli avsluttet før man gir beskjed om det eller at man melder seg ut ifra medlemskapsiden på Min idrett. Om man ikke lenger vil være medlem i GUC Trondheim så er det viktig at man gir beskjed eller melder seg ut i god tid slik at vi slipper unødvendige utgifter.

Annen informasjon

Informasjon om Idrettens ID:

https://www.idrettsforbundet.no/digital/idrettens-id/

Informasjon om personvern og persondata:

https://www.idrettsforbundet.no/digital/idrettens-id/personvern-og-persondata/