Info & bakgrunn

Grupo União na Capoeira
GUC har avdelinger i flere byer i Norge; Trondheim, Oslo, Bergen og Ås. Gruppas overhode i Norge er mester Maclau som bor i Oslo og besøker oss her i Trondheim med jevne mellomrom. Du kan lese mer om gruppa på www.guc.no  
Vi er to avdelinger i Trondheim - Grupo União na Capoeira Trondheim og  NTNUI Capoeira. Vi samarbeider tett og har felles styremøter. I tillegg utgjør trenerene en faglig enhet som står for utvikling av trenere og treningene og i Trondheim.


Roda
Roda betyr hjul, og kjennetegner oppstillingen med instrumenter og capoeiristas i en sirkel, der vi spiller capoeira. En roda er dynamisk, derfor er det viktig at vi passer på å tette ”hull” og å holde ringen rund. Etter at alle har stilt seg i en sirkel begynner berimbauene (hovedinstrumentene) å spille, et capoeiraspill starter ved foten av instrumentene, eller bateria. I en roda ”bestemmer” berimbauen når du kan starte spillet, kanskje om du må avslutte, hvor raskt, og i hvilken stil man spiller, ut ifra rytmen. Når man starter et spill hilser man på den man spiller med, og slår gjerne et hjul inn til midten av rodaen. 

Rodaetikette går vi gjennom på trening, og man lærer mens man gjør, så ikke vær redd for å gå inn og spille! - dette er sjansen du har til å lære mer og gjøre erfaringer i samspill med andre! En roda er også en god anledning til å ta opp spørsmål om roda, capoeira, treningene og musikken.

Musikk
I hvert capoeiraspill er det rytmen som berimbauen spiller som setter takten, uttrykket og variasjonen i spillet. Dette gjør det lettere å finne flyt i spillet, og la utveksling av angrep og forsvar komme naturlig i samspill med den andre. En erfaren capoeirista vil kunne tilpasse spillet sitt etter rytmen til berimbauen og lærer seg å lytte etter de ´beskjeder´som rytmen og sangen gir til spillet i de enkelte situasjonene. 
Musikken, sangene og rytmisk klapping tilfører energi til Rodaen og til spillet. Samspillet i orkesteret´bateria´ - med variasjonar og stødig rytme sammen med sang fra koret og klapping i rodaen er røttene til å skape en god energi og stemning, som vi gjerne kaller ´Axé´ i capoeira. Så ta i og syng!
Vi bruker å gi ut et ark med refrenget til de vanligste capoeirasangene vi bruker i roda, slik at dere raskt kan lese teksten og lære å svare på koret i rodaen! Last ned vårt refrengark fra vår dropbox: Refrengarket A3 
Vi har også en blogg med musikkressurser som du finner under linkene til høyre.

Spill 
Grunnleggende for capoeira er ginga, grunntrinn i  gyngende bevegelser som kan sammenlignes med gress som bølges av vinden. Ginga er utgangspunktet for alle angrep, forsvar og akrobatiske element. Ginga blir introdusert for nybegynnere, stødighet og teknikk blir perfeksjonert hos den viderekomne. Med litt øvelse kommer ginga mer naturlig inn i spillet, og man lærer å utføre spark stødig, med tydelige bevegelser, og å lese din medspillers bevegelser og spill. Med erfaring lærer en capoeirista å kjenne sine egne evner og å utvikle sitt eget spill. Dette er en prosess som er i kontinuerlig utvikling. Fordi hver capoeiratrening er forskjellig, vil hver trening gi deg en bedre forståelse av spill og kondisjon og bedre teknikk i utførelse av bevegelsene.  Spillet har også en dimensjon av lureri og finting; å legge ut feller for hverandre.

Capoeiristas blir kjent med hverandre gjennom å spille sammen og lære av hverandre.

- bruk tiden før og etter trening til å spille med hverandre! Spillet er ikke bare en utveksling av forsvar og angrep og akrobatiske bevegelser. I hjertet av capoeiraspillet blir man vitne til en variasjon av reaksjoner og følelser. En capoeirista må lære å håndtere situasjoner der spillet blir hardere, der det vekker overraskende reaksjoner, aggresjon eller et smil, tilsynelatende, eller virkelig?

Fundamentos - to grunnleggende begrep innen capoeira er mandinga og malícia. Mandinga er kunsten å lure sin motstander - en mandingueiro er en lurendreier, men direkte oversatt betyr det ´trollmann´- en som kaster trolldom på deg. Malícia er et begrep som kan omfatte ´alt´man gjør i capoeira, altså all bakgrunn man har som capoeirista, og alle erfaringer og livserfaringer man gjør seg nytte av i spillet i rodaen. Oversettelsen av begrepet er ´ondsinn´, noe som gir begrepet en dimensjon av baktanker og skumle intensjoner.

Stiler
Det fins mange ulike stilarter innenfor capoeira. Hovedretningene er regional, angola og contemporanea. Det kan være misvisende å kategorisere stilarter, siden capoeira er i konstant utvikling. Vi trener capoeira og gir først og fremst grunnleggende innføring i bevegelser med vår gruppes bakgrunn. Med tiden vil du lære å se forskjell på ulike gruppers måter å spille på, eller ulike spill til ulike rytmer. Gjennom jevnlig trening vil også erfarne capoeiristas kunne arbeide med det man synes er vanskelig, for å kunne ta nye steg i egen utvikling. Å finne sin egen stil betyr å kontinuerlig søke etter en uttrykksmåte for deg, med ditt utgangspunkt og dine forutsetninger. Din uttrykksform er nøkkelen til å lære capoeira.